14/4/11

Campus científicos de verán 2011

Estás cursando cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou primeiro curso de Bacharelato da área científica? Naciches con posterioridade ao 31 de decembro de 1993?  Tés unha nota media no curso escolar 2009-2010 igual ou superior a 7,5 puntos?
Fai a túa solicitude! 

So terás que realizar unha proba de coñecementos de resposta alternativa a través de Internet, e poderás disfrutar dun verán distinto, contactarás co labor investigador, convivirás con estudantes de todo o territorio español nun ambiente universitario, coñecerás posibilidades de proxección profesional e ademais poderás gozar de actividades complementarias cientifico-culturais e de lecer durante 14 intensos días.
A que esperas? Os dous alumnos do instituto que foron o verán pasado pasárono xenial.


1 comentario:

Christian dijo...

Dou fé, fun un deles ^^