24/4/11

BASES DO CONCURSO "ADIVIÑA, ADIVIÑA...", 2011

Con motivo da celebración o día 12 de maio como Día escolar das Matemáticas o Departamento de Matemáticas e a Biblioteca do IES Xoán Montes convocan un concurso entre o alumnado do centro para resolver un boletín de adiviñas, de acordo as seguintes bases:
1-Os participantes deben ser alumnos de 1º ciclo de ESO do IES Xoán Montes no ano escolar 2010/2011.
2- Os participantes resolverán o maior número posible das adiviñas propostas.
3- O boletín de participación pódese solicitar aos profesores de matemáticas correspondentes, ou ben descargalo desta mesma anotación.
4- A solución das adiviñas introducirase nun sobre grande no que deberá figurar fóra o seudónimo do participante e o nome do concurso. Dentro deste sobre grande ademais introducirase outro sobre máis pequeno cos datos do participante (nome, apelidos, curso e grupo) e entregarase en secretaría.
5- O prazo de admisión pecharase o día 30 de maio de 2011.
6- O xurado estará composto polas profesoras Mª Dolores Cousido Piñeiro, Covadonga García-Losa Rodríguez e Mª Teresa Vázquez Cadavide. O fallo será inapelable e emitirase o día 10 de xuño. O xurado pode declarar o premio deserto.

PREMIO:

No hay comentarios: