13/2/10

XI PREMIO DE RELATOS CURTOS E CONTOS “XAQUINA TRILLO”A Fundación Amigos de Galicia, coa colaboración do Concello de Vilagarcía de Arousa, e o patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pertencente á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, convoca o XI Premio de Relatos Curtos e Contos “Xaquina Trillo” para escolares, co dobre obxectivo de fomentar a creación literaria entre os nenos e mozos, e o uso do galego.
Poderán participar todos os escolares galegos ata 18 anos, dentro de dúas categorías (categoría A, ata 12 anos, e categoría B, entre 13 e 18 anos).
Os contos serán de tema libre, debendo ter na Categoría A unha extensión mínima de cinco folios, e de dez na Categoría B. En ámbolos dous casos, deberán presentarse dúas copias mecanografadas, a dobre espazo.
Os contos serán enviados polo seu autor ou polo Colexio/Instituto no que estude.
Establécense os seguintes premios:
CATEGORÍA A: contos escritos por nenos de ata 12 anos.
1º Premio 200€ e 20 libros, 2º Premio 150€ e 20 libros, 3º Premio 100€ e 20 libros e 4º Premio 75€ e 20 libros.
CATEGORÍA B: contos escritos por nenos de entre 13 e 18 anos.
1º Premio 200€ e 20 libros, 2º Premio 150€ e 20 libros, 3º Premio 100€ e 20 libros e 4º Premio 75€ e 20 libros
A contía será equivalente en libros premiados para os centros de ensino.
O Xurado estará formado por escritores e profesores galegos, actuando como Secretario con voz pero sen voto, Jesús Busto Peteiro. A súa decisión será inapelable e terá lugar o 13 de maio de 2010, no Concello de Vilagarcía de Arousa.
O lugar de presentación é a sede da Fundación Amigos de Galicia en Rúa Fontecarmoa, nº 63 –baixo, 36600 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), ou por correo electrónico: informacion@fundacionamigosdegalicia.org, e a data límite de presentación será o 30 de abril de 2010.
Os contos premiados serán publicados nun único libro. Os traballos na súa primeira edición serán propiedade da Fundación Amigos de Galicia. A presentación a este Concurso supón a aceptación das súas bases, decidindo o Xurado sobre calquera eventualidade non prevista nelas.
Os premios deste certame entregaranse no acto que se celebrará co gallo do Día das Letras Galegas, o 17 de maio de 2010, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).


No hay comentarios: