26/3/10

JOHN TERRENCE TATE, PREMIO ABELA Academia das Ciencias e das Letras de Noruega acaba de distinguir a John Terrence Tate co premio Abel, considerado como ó Nobel das Matemáticas, polos seus traballos en teoría de números.

O premio foi establecido polo Parlamento Noruego no ano 2002. Un comité composto por cinco matemáticos de recoñecido prestixio internacional seleccionan ao gañador de cada ano.

A teoría de números é a rama das matemáticas que estuda as propiedades dos números enteiros e conta cun certo número de problemas (Conxetura de Golbach, Conxetura dos números primos..) que son fácilmente comprensibles para os non matemáticos. Divídese en dúas ramas pricipais: na teoría de números elementais estúdanse os números enteiros sen empregar técnicas doutros campos das matemáticas e na teoría de números alxebraicos o concepto de número esténdese para incluir os números alxebraicos que xorden como raíces de polinomios con coeficientes racionais.

No hay comentarios: