18/10/10

I Concurso do Día da ciencia en Galego

Co gallo da celebración da Semana e o Día da Ciencia en Galego e co obxectivo de fomentar o interese do alumnado por aquelas figuras históricas relacionadas con Galicia e a Ciencia, o IES Xoán Montes convoca o I Concurso do Día da ciencia en Galego, que estará adicado á figura de Alfonso X o Sabio, gran poeta en lingua galega e un dos científicos universais pola súa contribución ao progreso da ciencia europea.
O concurso vai dirixido a todo o alumnado do noso Centro repartido en tres categorías ( 1º ciclo da ESO, 2º ciclo da ESO e BAC). Os traballos poderán ser presentados en calquera formato (texto divulgativo, narración, cómic, debuxo, mural...) e versarán sobre a figura de Alfonso X e os seus colaboradores (tradutores e científicos das Escolas creadas por el que serán modelo de integración das culturas medievais da Península Ibérica: cristiá, xudía e musulmá).
Establécese un premio para cada un dos gañadores nas distintas categorías e o fallo do xurado farase público nos días anteriores á celebración do Día da Ciencia o 4 de novembro, día no que se realizará a entrega de premios.
     A data límite de entrega de traballos é o día 29 de outubro

Todos os traballos presentados formarán parte dunha exposición conmemorativa da Semana da Ciencia.
O material presentado introducirase nun sobre grande no que deberá figurar fóra o seudónimo do participante e o curso no que está (non o grupo). Dentro deste sobre grande ademáis introducirase outro sobre máis pequeno cos datos do participante (nome, apelidos, curso e grupo) e entregarase en secretaría.

1 comentario:

Marta dijo...

Unas preguntitas:
-¿Los trabajos dónde o a quién se entregan?
-¿Y cómo se presentan(se meten en un sobre como todos los años, con los datos y eso)?
Muchas gracias